Har du några frågor? Kontakta oss gärna! 08 - 29 60 00 eller info@lab.se

Laboratoriediskmaskiner

LAB Sweden säljer en rad olika laboratoriediskmaskiner. 

Egenskaper

Uppvärmningspump med variabelt varvtal

Uppvärmningspumpen med variabelt varvtal är själva hjärtat i diskdesinfektorerna från Miele Professional och utgör ett unikt kännetecken. Inom de enskilda programblocken har pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassats till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av svåra föroreningar, medan lågt tryck säkerställer att hela diskgodset blötläggs.

Låga förbrukningsvärden – Högsta effektivitet

Från den lilla autoklaven till den stora anläggningen: Maskiner från Miele Professional åstadkommer enastående prepareringsresultat med minimal förbrukning av vatten, energi och rengöringsmedel, tack vare innovativ teknik, högt utvecklade metoder och omfattande systemlösningar.

EcoDry tack vare patenterad AutoOpen-funktion – Bekvämt torkningsstöd

Efter programmets slut öppnas luckan automatiskt tack vare funktionen AutoOpen, så snart som temperaturen i diskutrymmet sjunkit till under 70 °C. Restfukt kan därför lätt komma ut ur diskutrymmet och diskgodset torkar snabbare.

Optimalt disktryck – Rent resultat

Det tryck med vilket diskvattnet leds genom spolarmarna och injektordysorna är avgörande för en övertygande och ekonomisk disk. Ett högt tryck gör det möjligt att avlägsna svår smuts, medan ett lågt tryck säkerställer att allt diskgods blöts. Diskdesinfektorer från Miele Professional förenar båda fördelarna genom ett spoltryck som anpassas till behoven.

Kort tid per omgång – Större effektivitet

Diskdesinfektorerna från Miele Professional preparerar även krävande gods snabbt och pålitligt. Den kraftfulla disktekniken garanterar att även komplext formade och ihåliga instrument eller laboratorieglas kan prepareras med högt spoltryck. I kombination med de båda lastplanen och den högutvecklade styrningen möjliggörs problemfria arbetsförlopp vid hög instrumentbelastning.

DryPlus – För perfekta torkresultat

Varmluftstorkningen DryPlus är den optimala lösningen för ihåliga instrument. Ett HEPA-filter med klass H13 åstadkommer en god partikelseparation från torkluften. Filtret är lättåtkomligt genom en lucka i den främre delen av sockeln.

Doseringskontroll med ultraljud – Tillförlitlig dosering

Den exakta doseringen av alla rengöringsmedel är en grundförutsättning för en ekonomisk och reproducerbar preparering. Ultraljudskontrollen av doseringsvolym från Miele Professional ger högsta precision. Oberoende av aktuell viskositet och temperatur ger den användaren perfekt kontroll över doseringen av samtliga kem.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen