Har du några frågor? Kontakta oss gärna! 08 - 29 60 00 eller info@lab.se

Barcode scanners och mjukvara

Vår leverantör Ziath har ett brett utbud av olika streckkodsläsare (barcode scanners) för att läsa 1D och/eller 2D koder på enstaka rör eller hela rack. Alla Ziath’s scanners går att få med eller utan Ziaths kryoskydd, vilket minskar kondensation orsakad av kyl/frys utan att tillföra värme i racket som skannas.

Streckkodsläsare (barcode scanner) tillsammans med mjukvaran Samples skapar en överskådlig och spårbar hantering av biobankens provlagring.

Samples ger dig tre alternativ för datainmatning beroende på användarpreferens och laboratorieuppsättning. Manuellt, Import via exempel Excel/csv. eller så kan du snabbt skanna in proverna med Ziaths scanners.

Funktioner

  • Skapa sökbara ”Tracking Taggar” och provtyper.
  • Sex nivåer av lagringsplats gör att du kan skräddarsy din databas till ditt laboratoriums unika uppställning.
  • Skräddarsys efter kundanpassat behov och du bestämmer själv vilka parametrar som är viktiga/sökbara.

 

Our supplier Ziath has a wide range of different barcode scanners to read 1D and / or 2D codes on single tubes or entire racks. All Ziath’s scanners are available with or without Ziath’s cryoprotection, which reduces condensation caused by the fridge / freezer without adding heat to the rack being scanned.

Barcode scanners together with the Samples software create a clear and traceable handling of the biobank’s sample storage.

Samples gives you three options for data entry depending on user preference and laboratory set. Manually, Import via example Excel / csv. or you can quickly scan the samples with Ziath scanners.

Features

  • Create searchable “Tracking Tags” and sample types.
  • Six levels of storage space allow you to customize your database to your laboratory’s unique layout.
  • Tailored to customized needs and you decide which parameters are important / searchabl
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen