Har du några frågor? Kontakta oss gärna! 08 - 29 60 00 eller info@lab.se

Allmänna försäljningsvillkor ClaraLab-företagen*

Försäljnings- och leveransvillkor

Dessa villkor gäller om ej annat överenskommits skriftligen i avtal mellan parterna. Övriga villkor enligt branschens allmänna leveransvillkor IML 2009.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits, efter sedvanlig och godkänd kreditprövning. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Priser

Alla priser gäller exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Minimiorder är 800 kr, under det tillkommer en avgift på 200 kr. ClaraLab-företagen förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra priser beroende på leverantörsprishöjningar och/eller valutaförändringar. Leverans och emballage Om inget annat överenskommits gäller leverans fritt leverantör, dvs frakt debiteras. Inneremballage ingår, ytteremballage debiteras i förekommande fall. Leverans sker med bil eller Postens företagspaket. ClaraLab-företagen förbehåller sig rätten att välja transportör om ej annan överenskommelse görs. För specialleveranser och expressleveranser debiteras de extra fraktkostnader som uppstår. Produktspecifikationer Specifikationer i broschyrer samt muntliga upplysningar om produktens mått, vikt, egenskaper och användningsområde är bara bindande om det finns specificerat i offert eller orderbekräftelse. Produktutveckling sker kontinuerligt och vi reserverar oss för förändrade specifikationer för produkter i vårt sortiment.

Garanti

Om inte annat angivits är garantitiden 1 år efter leveransdagen alternativt godkänd installation. Varor som är behäftade med produktions- eller materialfel repareras eller bytes ut efter ClaraLab-företagens eget val.

Garantin gäller vid normal användning och omfattar inte förbrukningsvaror.

Garantiansvar omfattar inte brister som är orsakade av felaktigt användande, bristande underhåll eller felaktig reparation av andra än ClaraLab-företagens organisation.

Reklamation

Köpare måste omedelbart vid leverans kontrollera att försändelsen är oskadad. Om synlig skada finns på emballaget ska detta noteras på fraktsedeln vid mottagandet, och anmälas till transportören.

Reklamation av felaktig eller defekt vara ska framföras inom 8 dagar från mottagandet. Övriga ersättningsanspråk beaktas ej.

Retur av felfri vara krediteras till högst 80% av varans fakturerade pris om ej annat överenskommits. För att retur av vara ska godkännas ska denna returneras i nyskick och i sin oskadade originalförpackning och endast efter överenskommelse med ansvarig person på företaget. Märkning eller notering får aldrig göras på vara eller originalförpackning. Varor som normalt inte lagerförs återtages ej. Vid retur av felfria varor ska dessa sändas fritt levererat till ClaraLab-företagen.

Återtagandeförbehåll

Varan/varorna förblir säljarens egendom till dess de till fullo betalats.

Övrigt

Enligt branschens allmänna försäljningsvillkor. * LAB Norway AS, LAB Sweden AB

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

For more information about installing the Google Tag Manager snippet, visit our Quick Start Guide .